Kontakty

Vianio s.r.o.
Sídlo firmy a sklad: Ul. Obrancov mieru 53, 969 01 Banská Štiavnica 

Bankové spojenie: SK2883300000002201023291
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX


IČO: 46600957
DIČ: 2023481251
IČ DPH: SK2023481251


Firma je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 21891/S

 

www.roy.sk